Thay Thế Linh Kiện Điện Thoại

Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6 s plus


Xem chi tiết

Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6 s plus

500.000₫
Nguyên nhân iPhone bấm không nhạy: + Va đập hoặc có tác động của vật cứng nào đó là nguyên nhân gây ra lỗi nút home....
Xem chi tiết
Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6 s


Xem chi tiết

Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6 s

500.000₫
Nguyên nhân iPhone bấm không nhạy: + Va đập hoặc có tác động của vật cứng nào đó là nguyên nhân gây ra lỗi nút home....
Xem chi tiết
Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6 plus


Xem chi tiết

Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6 plus

500.000₫
Nguyên nhân iPhone bấm không nhạy: + Va đập hoặc có tác động của vật cứng nào đó là nguyên nhân gây ra lỗi nút home....
Xem chi tiết
Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6


Xem chi tiết

Sửa lỗi nút home bị liệt - Thay cáp home iPhone 6

400.000₫
Nguyên nhân iPhone bấm không nhạy: + Va đập hoặc có tác động của vật cứng nào đó là nguyên nhân gây ra lỗi nút home....
Xem chi tiết
Sửa lỗi cảm biến tiềm cận - Thay cáp cảm biến iPhone 5 S


Xem chi tiết

Sửa lỗi cảm biến tiềm cận - Thay cáp cảm biến iPhone 5 S

400.000₫
Những dấu hiệu cho thấy iPhone của bạn hư cảm biến tiệm cận: Thực hiện một cuộc gọi, bạn lấy tay che phần cảm biến....
Xem chi tiết
Sửa lỗi cảm biến tiềm cận - Thay cáp cảm biến iPhone 5


Xem chi tiết

Sửa lỗi cảm biến tiềm cận - Thay cáp cảm biến iPhone 5

300.000₫
Những dấu hiệu cho thấy iPhone của bạn hư cảm biến tiệm cận: Thực hiện một cuộc gọi, bạn lấy tay che phần cảm biến....
Xem chi tiết