CAMERA WIFI

Camera wifi Siepem 6203 pro 2 Ăng ten


Xem chi tiết

Camera wifi Siepem 6203 pro 2 Ăng ten

0₫
Camera wifi Siepem 6203pro 2 Ăng ten - Độ phân giải: HD 720P 1.0 megapixel - App: P2PWificam - Xoay ngang 355 độ, xoay dọc 120 độ - Góc...
Xem chi tiết
Camera Livecam 3 Dâu Độ Phân Giải 2.0 Megapixel


Xem chi tiết

Camera Livecam 3 Dâu Độ Phân Giải 2.0 Megapixel

0₫
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: 1. Tính năng camera quan sát. Với tính năng này thì Camera giúp bạn quan sát từ xa, mọi...
Xem chi tiết
Camera Panasonic 3 Dâu Độ Phân Giải 2.0 Megapixel


Xem chi tiết

Camera Panasonic 3 Dâu Độ Phân Giải 2.0 Megapixel

0₫
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: 1. Tính năng camera quan sát. Với tính năng này thì Camera giúp bạn quan sát từ xa, mọi...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI NVR 32 KÊNH


Xem chi tiết

ĐẦU GHI NVR 32 KÊNH

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 12 Megapixels – Hỗ trợ 1-cổng HDMI, 1-cổng VGA, HMDI độ phân giải tới 4K(3840×2160)...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K


Xem chi tiết

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Hộ phân giải ghi lên đến 12 Megapixels – Hỗ trợ 2-ch HDMI, VGA 2-ch, HMDI1 lên đến độ...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K


Xem chi tiết

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Hộ phân giải ghi lên đến 12 Megapixels – Hỗ trợ 2-ch HDMI, VGA 2-ch, HMDI1 lên đến độ...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI CAO CẤP NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI CAO CẤP NVR

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Độ phân giải ghi tới 6 Megapixels – Cổng ra HDMI và đầu ra VGA với độ phân giải...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI CAO CẤP NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI CAO CẤP NVR

0₫
– Hỗ trợ camera mạng của bên thứ ba – Độ phân giải ghi tới 6 Megapixels – Cổng ra HDMI và đầu ra VGA với độ phân giải...
Xem chi tiết
ĐẦU GHI EMBEDDED NVR


Xem chi tiết

ĐẦU GHI EMBEDDED NVR

0₫
– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3 – Độ phân giải ghi tới 8 Megapixels – Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 1-cổng VGA độ phân giải 1920×1080P –...
Xem chi tiết