iPad Mini 3

iPad Mini 3 16GB 4G + WiFi Space Gray Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 16GB 4G + WiFi Space Gray Likenew (Bảo hành 06 tháng)

6.390.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 16GB 4G + WiFi Silver Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 16GB 4G + WiFi Silver Likenew (Bảo hành 06 tháng)

6.490.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 16GB 4G + WiFi Gold Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 16GB 4G + WiFi Gold Likenew (Bảo hành 06 tháng)

6.790.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 32GB 4G + WiFi Space Gray Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 32GB 4G + WiFi Space Gray Likenew (Bảo hành 06 tháng)

6.890.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 32GB 4G + WiFi Silver Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 32GB 4G + WiFi Silver Likenew (Bảo hành 06 tháng)

7.290.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 32GB 4G + WiFi Gold Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 32GB 4G + WiFi Gold Likenew (Bảo hành 06 tháng)

7.390.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 64GB 4G + WiFi Space Gray Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 64GB 4G + WiFi Space Gray Likenew (Bảo hành 06 tháng)

7.490.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào khác so với bản...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 16GB 4G+WiFi Space Gray chưa kích hoạt (Bảo hành 12 tháng)

Xem chi tiết

iPad Mini 3 16GB 4G+WiFi Space Gray chưa kích hoạt (Bảo hành 12 tháng)

7.690.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3...
Xem chi tiết
iPad Mini 3 64GB 4G + WiFi Silver Likenew (Bảo hành 06 tháng)


Xem chi tiết

iPad Mini 3 64GB 4G + WiFi Silver Likenew (Bảo hành 06 tháng)

7.790.000₫
Ngoại trừ việc bổ sung thêm cảm biến Touch ID và phiên bản màu vàng, iPad mini 3 không có điểm khác biệt nào khác so với bản...
Xem chi tiết