USB 8Gb

USB 16GB KINGSTON


Xem chi tiết

USB 16GB KINGSTON

150.000₫
Tính năng Hiện có nhiều màu sắc thời trang theo dung lượng Hiệu năng của USB...
Xem chi tiết
USB 3.0 KINGSTON DATATRAVELER MINI 64GB


Xem chi tiết

USB 3.0 KINGSTON DATATRAVELER MINI 64GB

570.000₫
Tính năng Hiện có nhiều màu sắc thời trang theo dung lượng Hiệu năng của USB...
Xem chi tiết
USB 3.0 KINGSTON DATATRAVELER MINI 128GB


Xem chi tiết

USB 3.0 KINGSTON DATATRAVELER MINI 128GB

1.150.000₫
Tính năng Hiện có nhiều màu sắc thời trang theo dung lượng Hiệu năng của USB...
Xem chi tiết
USB 3.0 OTG KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 16GB


Xem chi tiết

USB 3.0 OTG KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 16GB

240.000₫
DataTraveler microDuo 3.0 Mở rộng dung lượng lưu trữ cho máy tính bảng và điện thoại thông minh với...
Xem chi tiết
USB 3.0 OTG KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 32GB


Xem chi tiết

USB 3.0 OTG KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 32GB

350.000₫
DataTraveler microDuo 3.0 Mở rộng dung lượng lưu trữ cho máy tính bảng và điện thoại thông minh với...
Xem chi tiết
USB 3.0 OTG KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 64GB


Xem chi tiết

USB 3.0 OTG KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 64GB

620.000₫
DataTraveler microDuo 3.0 Mở rộng dung lượng lưu trữ cho máy tính bảng và điện thoại thông minh với...
Xem chi tiết