USB PENDRIVE CLICK-CO-8GB

129.000₫
- USB Pendrive Click-co 8GB - Dung lượng bộ nhớ : 8GB - Chuẩn USB : 2.0 - Tốc độ đọc (MB/s) : 14 - Tốc độ ghi (MB/s) : 7

- USB Pendrive Click-co 8GB 
- Dung lượng bộ nhớ : 8GB 
- Chuẩn USB : 2.0 
- Tốc độ đọc (MB/s) : 14 
- Tốc độ ghi (MB/s) : 7

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây