USB

USB 3.1 Kingston 2017 32GB Limited Edition


Xem chi tiết

USB 3.1 Kingston 2017 32GB Limited Edition

290.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Chuẩn giao tiếp USB 3.0 - Tốc độ đọc : 40MB/s (trên cổng USB 3.0) -...
Xem chi tiết
USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 16GB


Xem chi tiết

USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 16GB

145.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Chuẩn giao tiếp USB 3.0 - Tốc độ đọc : 40MB/s (trên cổng USB 3.0) -...
Xem chi tiết
USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 8GB


Xem chi tiết

USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 8GB

120.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Chuẩn giao tiếp USB 3.0 - Tốc độ đọc : 40MB/s (trên cổng USB 3.0) -...
Xem chi tiết