USB

USB 3.1 Kingston DataTraveler Micro - 64GB


Xem chi tiết

USB 3.1 Kingston DataTraveler Micro - 64GB

520.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Hãng sản xuất : Kingston - Chuẩn giao tiếp USB 3.1 - Tốc độ...
Xem chi tiết
USB 3.1 Kingston DataTraveler Micro - 32GB


Xem chi tiết

USB 3.1 Kingston DataTraveler Micro - 32GB

295.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Hãng sản xuất : Kingston - Chuẩn giao tiếp USB 3.1 - Tốc độ...
Xem chi tiết
USB 3.1 Kingston DataTraveler Micro - 16GB


Xem chi tiết

USB 3.1 Kingston DataTraveler Micro - 16GB

190.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Hãng sản xuất : Kingston - Chuẩn giao tiếp USB 3.1 - Tốc độ...
Xem chi tiết
USB 3.1 Kingston 2017 32GB Limited Edition


Xem chi tiết

USB 3.1 Kingston 2017 32GB Limited Edition

290.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Chuẩn giao tiếp USB 3.0 - Tốc độ đọc : 40MB/s (trên cổng USB 3.0) -...
Xem chi tiết
USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 16GB


Xem chi tiết

USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 16GB

145.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Chuẩn giao tiếp USB 3.0 - Tốc độ đọc : 40MB/s (trên cổng USB 3.0) -...
Xem chi tiết
USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 8GB


Xem chi tiết

USB 3.0 Kingston DT100 G3 - 8GB

120.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Chuẩn giao tiếp USB 3.0 - Tốc độ đọc : 40MB/s (trên cổng USB 3.0) -...
Xem chi tiết
USB Kingston DTSE9 - 16GB


Xem chi tiết

USB Kingston DTSE9 - 16GB

135.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Hãng sản xuất : Kingston - Chuẩn giao tiếp USB 2.0 - Tốc độ đọc :...
Xem chi tiết
USB Kingston DTMC - 32GB


Xem chi tiết

USB Kingston DTMC - 32GB

300.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Hãng sản xuất : Kingston - Tốc độ đọc : 20MB/s - Tốc độ ghi :...
Xem chi tiết
USB Kingston DTMC - 16GB


Xem chi tiết

USB Kingston DTMC - 16GB

170.000₫
Thông tin sản phẩm chi tiết : - Hãng sản xuất : Kingston - Tốc độ đọc : 20MB/s - Tốc độ ghi :...
Xem chi tiết